PRIVACYVERKLARING


Als je een website draait, dan is de kans groot dat je een privacyverklaring nodig hebt. Het is een belangrijk juridisch document dat voor veel mensen moeilijk zelf op te stellen is. Gebruik daarom ons gratis voorbeelddocument als basis voor het vastleggen van jouw privacybeleid.
Om jouw website bezoekers duidelijk te maken hoe jij met hun gegevens omgaat, plaats je jouw
afspraken hierover in de privacyverklaring. Je omschrijft wat je met de verzamelde gegevens doet en waarom. Dit document dient als voorbeeld. De inhoud is opgesteld door Kompas Advocatuur en juridisch nagekeken. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


Roofvogels Halderberge kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van

Roofvogels Halderberge, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan

Roofvogels Halderberge verstrekt.

Roofvogels Halderberge kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM ROOFVOGELS HALDERBERGE GEGEVENS NODIG HEEFT

Roofvogels Halderberge verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Roofvogels Halderberge uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ROOFVOGELS HALDERBERGE GEGEVENS BEWAART

Roofvogels Halderberge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

BEVEILIGEN

Roofvogels Halderberge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Roofvogels Halderberge maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Roofvogels Halderberge verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Roofvogels Halderberge op via info@roofvogelshalderberge.nl. https://www.roofvogelshalderberge.nl is een website van Roofvogels Halderberge.

Roofvogels Halderberge is als volgt te bereiken:
Telefoon: +31641194821
E-mailadres: info@roofvogelshalderberge.nl