Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Roofvogels Halderberge:


Om onze activiteiten goed te laten verlopen zijn er een paar punten die in acht moeten worden genomen.
Deze punten hebben wij voor U op een rij gezet.
 Wanneer U een activiteit boekt gaan wij er van uit dat U op de hoogte van onze algemene voorwaarden.
Mochten er vragen en/opmerkingen zijn dienen deze van te voren aangegeven te worden.
Het welzijn van onze vogels staat ter aller tijde voorop.
Wij zouden graag zien dat dit gerespecteerd wordt en dat men hier rekening mee houdt.

 

* Gelieve onze auto zo dicht mogelijk bij de aangegeven locatie te kunnen parkeren.
* Wij willen graag 30 á 45 minuten van te voren op de locatie aanwezig willen zijn in verband met klaarzetten van onze spullen.


* Wij brengen, indien nodig, onze eigen geluidsinstallatie mee.
Als hier gebruik van gemaakt moet worden dan graag een stroompunt voorziening 220 V.


* Het is NIET mogelijk om onze vogels te laten vliegen binnen een straal van ±200 meter in de buurt van spoorwegen en drukke autowegen.


* Zover het mogelijk is liever geen honden bij de vogels.
Wanneer dit niet mogelijk is dan de honden aangelijnd en zo veel mogelijk uit het zicht van onze vogels.
Voor veiligheid van vogels en honden.
Als het mogelijk is dan graag overige dieren zoals bijvoorbeeld: paarden, kippen, konijnen, geiten etc. uit het zicht van de vogels.
Eventueel de dieren in een binnenverblijf plaatsen. Indien dit niet mogelijk is graag van te voren aangeven.


* Indien een activiteit om wat voor reden dan ook niet door kan gaan en geannuleerd wordt.
Dient dit 2 weken voor de afgesproken datum bekend gemaakt te worden en zal er 50% van het
afgesproken bedrag in rekening gebracht worden.


* Wanneer activiteit binnen 2 weken van afgesproken datum geannuleerd wordt zal er een bedrag van 80% van het afgesproken bedrag in
rekening gebracht worden.

 

Het kan ook eventueel voorkomen dat wij zelf moeten annuleren, dan wordt er altijd naar

een passende oplossing gezocht!

U hoeft dan ook géén annulerings-kosten te betalen.

 


Typefouten onder voorbehoud.

Roofvogels Halderberge © 2020.